วิธีการสั่งซื้อ
1. เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่สนใจจากในเว็บไซท์ ซึ่งมีข้อมูลราคาและรายละเอียดต่างๆ ระบุอยู่ครบถ้วน
2. วัดขนาดพื้นที่มุมที่ต้องการจัดวางเฟอร์นิเจอร์
3. พิมพ์ข้อความสั่งซื้อ โดยแจ้งสินค้าที่สนใจ หรือส่งรูปภาพ มาตามช่องทางด้านล่าง (คลิกที่ปุ่ม)
4. คุยรายละเอียด สรุปแบบ ตกลงราคา และชำระเงินมัดจำเพื่อเริ่มการทำงาน
ระยะเวลาผลิต
60 วัน นับจากวันรับเงินมัดจำ เนื่องจากสินค้าเป็นงานไม้จริง ทุกชิ้นเป็นการผลิตด้วยมือ และทางเราสามารถปรับขนาดได้ (สำหรับสินค้าบางประเภท) ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาผลิตนานกว่าปกติ เพื่อให้สินค้าออกมามีความพอดี เข้ากันกับบ้านของคุณมากที่สุด ไม่เหมือนกับการผลิตเป็นจำนวนมากแบบระบบอุตสาหกรรมทั่วไป
การชำระเงิน
• ชำระโดยการโอนเงินออนไลน์
• ยอดไม่เกิน 5,000 บาท ชำระเต็ม

• ยอด 5,001-200,000 บาท แบ่งชำระเป็น 2 งวด
• ยอด 200,001 บาทขึ้นไป แบ่งชำระเป็น 3 งวด
• หากยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หลังจากสั่งซื้อไปแล้ว 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม