KILTT (คิลท์)

Creative Furniture for Urban Living
เฟอร์นิเจอร์ความคิดสร้างสรรค์เพื่อชีวิตสมัยใหม่


จากความชอบสงสัยปัญหารอบตัวในชีวิตประจำวันที่บางคนอาจมองข้าม ผสมผสานกับความหลงใหลในงานไม้จากช่างฝีมือ (Craftsmanship) กลายเป็นแรงผลักดันให้เราทำแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่นำเสนอในบริบทใหม่ มีรูปแบบเรียบง่ายเหมาะกับยุคสมัย แฝงด้วยความน่ารักที่สามารถใช้งานได้ทั้งหญิงและชาย (Unisex) และตอบโจทย์กับวิถีชีวิต-การใช้งานของคนไทยในปัจจุบัน โดยใช้การออกแบบมาแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ แต่ยังคงไว้ซึ่งความประณีตในรายละเอียด ตามแบบฉบับงานช่างฝีมือไทยที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 30 ปี

ทุกขั้นตอนจึงล้วนเกิดจากความตั้งใจ ตั้งแต่การการออกแบบ การเลือกเฟ้นวัสดุ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการตรวจคุณภาพสินค้า เพื่อให้ทุกคนได้ใช้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ รวมถึงรับฟังความต้องการที่แตกต่างตามการใช้งานของแต่ละคน (Customize) เรายินดีที่จะเป็นเหมือน 'คู่คิด' ที่คอยให้คำแนะนำ-คำปรึกษากับเพื่อนของเราทุกคนอย่างเต็มที่และ 'จริงใจ' ให้เหมือนกับทำบ้านของเราเอง

ที่มาของชื่อแบรนด์ 'คิลท์' เป็นคำเฉพาะที่เราคิดขึ้นมาใหม่ มีที่มาคืออยากให้งานมีลักษณะเฉพาะตัว 'มีกลิ่นอายความน่ารักในแบบที่เป็นตัวเรา' คือทั้งหญิงและชายสามารถใช้งานได้อย่างไม่ขัดเขิน มีความสร้างสรรค์ในตัวเอง จนเป็นแนวคิดในการการเล่นคำ โดยให้ชื่อแบรนด์ออกเสียงคล้ายกับคำว่า Cute ที่แปลว่าน่ารัก แต่นำมาผสมกับตัวอักษรในชื่อผู้ก่อตั้ง (KITTIPOOM) ให้ดูมีความเป็นผู้ชายมากขึ้น กลายเป็นคำใหม่ว่า KILTT

บริษัท คู่คิด ดีไซน์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125562000767
88/154 หมู่บ้านมัณฑนา ราชพฤกษ์-สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ
ถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี หมู่ 9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

KOOKID DESIGN CO., LTD.
TAX ID: 0125562000767
88/154, Mantana Ratchaphruek-Maha Chetsada Bodin Bridge
Ratchaphruek-Nonthaburi rd., Moo 9, Bang Krang
Amphoe Mueang Nonthaburi, Nonthaburi, 11000
Back to Top